Cách Giải Excel

Tổng hợp các bài viết thuộc chủ đề Cách Giải Excel xem nhiều nhất, được cập nhật mới nhất ngày 17/01/2021 trên website Dreamformychild.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Cách Giải Excel để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, chủ đề này đã đạt được 2.574 lượt xem.

Có 24 tin bài trong chủ đề【Cách Giải Excel】

【#1】Cách Giải Phương Trình Bậc Cao Bằng Excel

Microsoft Exel là một công cụ tính toán rất mạnh. Exel có thể làm được rất nhiều việc từ đơn giản đến phức tạp như thực hiện các bảng tính toán đơn giản hay lập các bảng thống kê kinh tế, báo cáo tài chính. v . .v . . Việc giải các phương trình bậc cao hay các hệ phương trình nhiều biến là một công việc khá khó khăn. Tuy nhiên có sự may mắn là hiện nay ta có nhiều công cụ hỗ trợ để giải quyết các công việc này như máy tính cá nhân, máy vi tính với các phần mềm có sẵn, trong đó có phần mềm MS Excel. Bài viết này nhằm giới thiệu cách giải một phương trình bậc cao bằng cách sử dụng phần mềm MS Excel.

Giả sử ta có phương trình bậc 3 là:

Dòng 1: Bạn tạo các cột các hệ số A,B,C,D và ẩn X, hàm f(x).Như hình sau đây

Dòng 2: Tương ứng với các hệ số A,B,C,D ẩn X,Hàm f(x) bạn nhập giá trị ở dòng này.Như hình sau đây

Note: Ẩn X : khi này bạn cho 1 giá trị bất kì,k cần thiết là nghiệm.Cho giá trị nào cũng được

Tại ô giá trị hàm f(x): Bạn gõ công thức : =4X^3+5X^2+6X+7

Trong Exel mình sẽ nhập giá trị A=4,… tại các cột dòng 2.Bạn làm vậy khi giải phương trình khác bạn chỉ cần nhập A,B,C,D chứ k phải viết lại

Của mình sẽ là =H8*L8^3+I8*L8^2+J8*L8+K8

Như hình sau đây:

Bạn vào Tool chọn Goal Sheet ( đối với Exel 2003 )

Bạn vào Data chọn What – if Analysis chọn Goal Sheet ( đối với Exel 2007 )

Như hình sau đây :

Khi đó bảng Goal Sheet sẽ hiện ra như sau

Giải thích về cái bảng này chút:

Bạn nhập như này cho mình:

xong ấn ok giá trị bạn thu được tại X sẽ là nghiệm của phương trình

Chú ý: Exel chỉ có thể tính gần đúng nghiệm cho bạn chữ k thể tính được nghiệm chuẩn xác.


【#2】Cách Trình Bày Kết Quả Số Liệu Nghiên Cứu

Cấu trúc bảng số liệu

Cấu trúc bảng chứa các thành phần sau đây (Bảng 6.1):

 • Số và tựa bảng
 • Tựa cột
 • Tựa hàng
 • Phần thân chính của bảng là vùng chứa số liệu
 • Chú thích cuối bảng
 • Các đường ranh giới giữa các phần .

Bảng dễ dàng được tạo ra bằng cách sử dụng chương trình Microsoft word hoặc bảng tính Excel.

Các dạng bảng số liệu

* Bảng số liệu mô tả:

Số liệu rời rạc,mô tả các đặc tính, các biến thí nghiệm, số liệu thô, trung bình, tỷ lệ, sai số chuẩn, độ lệch chuẩn, … (Thí dụ Bảng 6.2, 6.3, 6.4)

Bảng 6.2 Cơ cấu công nghiệp (%) của Mã Lai năm 1992

Table 6.3 Một số đặc tính lý hóa của lớp đất mặt trong thí nghiệm…

a Trung bình của 8 mẫu ± sai số chuẩn

Bảng 6.4 Biến động về nở con (phần trăm) của trứng thụ tinh ở cá Rô Phi cái được lấy mẫu từ nhiều nơi khác nhau trong năm 1997

* N = số lượng cá cái được khảo sát.

* Bảng số liệu thống kê

+ Thí nghiệm một nhân tố

– Bảng với phép thử LSD: Trình bày bảng so sánh trung bình qua phép thử LSD nên theo một vài qui luật như sau:

Qui luật 1: Chỉ sử dụng kiểm định LSD khi phân tích biến động qua kiểm định F có ý nghĩa.

Qui luật 2: Khi số nghiệm thức từ 5 trở xuống. Các trung bình nghiệm thức được so sánh giữa nghiệm thức đối chứng với mỗi nghiệm thức khác qua phép thử LSD (Bảng 6.5). Trình bày giá trị LSD.05 ở cuối hàng.

Bảng 6.5 So sánh năng suất của 3 giống bắp có triển

vọng A, B và D với giống đối chứng C

a trung bình của 4 lần lập lại

Qui luật 3: Chỉ sử dụng 1 phép kiểm định. Không trình bày cả hai phép thử LSD và Duncan cho các trung bình nghiệm thức.

Qui luật 4: Khi phân tích nguồn biến động có chuyển đổi số liệu, kiểm định LSD có thể trình bày khi nào các giá trị trung bình được trình bày ở dạng chuyển đổi.

Qui luật 5: Khi so sánh các cặp trung bình nghiệm thức, trình bày giá trị LSD ở cuối hàng (Bảng 6.5) hoặc chú thích cuối bảng. Khi so sánh giữa nghiệm thức đối chứng với mỗi nghiệm thức khác thì trình bày các dấu *, ** hoặc ns theo sau trung bình các nghiệm thức để chỉ mức độ ý nghĩa qua phép kiểm định LSD (Bảng 6.6).

Bảng 6.6 So sánh năng suất trung bình của nghiệm thức đối chứng với 6 nghiệm thức thuốc trừ sâu qua phép thử LSD

Nghiệm thức

Năng suất trung bình a (kg/ha)

Khác biệt sovới đối chứng(kg/ha)

Dol-Mix (1 kg)Dol-Mix (2 kg)DDT + γ-BHCAzodrinDimecron-BoomDimecron-KnapĐối chứng

2,1272,6782,5522,1281,7941,6811,316

a Trung bình 4 lần lập lại

** khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%, * khác biệt có ý nghĩa thống kê

5%, ns không khác biệt có ý nghĩa thống kê

– Bảng với phép thử Duncan (DMRT): Việc sử dụng và trình bày chính xác các số liệu bảng qua phép kiểm định Duncan nên theo một vài qui luật sau:

Qui luật 1: Việc so sánh các cặp của các nghiệm thức qua phép kiểm định Duncan khi số nghiệm thức trên 5. Khi số liệu được chuyển đổi trong phân tích nguồn biến động và trung bình các nghiệm thức được trình bày với số liệu gốc, thì cho phép sử dụng bảng qua phép kiểm định Duncan không kể đến số lượng của nghiệm thức.

Qui luật 2: Sử dụng ký hiệu đường thẳng hoặc chữ theo sau các trung bình nghiệm thức để so sánh sự khác biệt qua phép kiểm định Duncan (Bảng 6.7).

Bảng 6.7 Trình bày phép kiểm định Ducan để so sánh trị số trung bình các nghiệm thức

a Trung bình của 4 lần lập lại.

Bất kỳ 2 trung bình nối kết nhau cùng một

đường thẳng đứng thì khác biệt không ý nghĩa ở mức 5%.

Qui luật 3: Sử dụng các ký hiệu chữ (Bảng 6.8)

Bảng 6.8 So sánh hàm lượng N trung bình a (%) của 8 nghiệm thức phân bón ở mỗi giai đoạn sinh trưởng qua phép thử Duncan

12345678

2,95 de3,51 a3,35 ab3,25 abcd3,30 abc3,17 bcd2,80 e3,04 cde

1,85 de1,96 cde2,36 b2,20 bc1,80 e2,14 bcd2,76 a2,40 b

1,33 b1,30 b1,44 ab1,37 ab1,24 b1,27 b1,64 a1,39 ab

a Trung bình của 4 lần lập lại. Trong cùng một cột, các chữ số có mẫu tự theo

sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

Qui luật 4: Không trình bày bảng khi các nghiệm thức không khác biệt qua phép kiểm định Duncan.

+ Thí nghiệm 2 nhân tố: Một vài qui luật sử dụng bảng để trình bày số liệu thí nghiệm 2 nhân tố như sau:

Qui luật 1: Sử dụng bảng khi tất cả các nhân tố có các số liệu cụ thể, nếu không thì sử dụng đồ thị để minh họa.

Qui luật 2: Các nhân tố được trình bày toàn bộ trong 1 bảng khi các nhân tố đồng đều nhau. Thường thì số nhân tố không nhiều hơn 3 và các mức độ trong mỗi nhân tố không quá lớn (Bảng 6.9).

Bảng 6.9 So sánh sự khác nhau về năng suất trung bình (t/ha a) giữa 2

mức độ trong mỗi 2 nhân tố

Qui luật 3: Trình bày sự khác nhau trung bình giữa 2 mức độ. Đánh giá độ lớn, ảnh hưởng khác biệt ý nghĩa của mỗi nhân tố (Bảng 6.10).

+ Ở giống IR26, ảnh hưởng hoặc của vôi hoặc của manganese dioxide không ý nghĩa.

+ Ở giống IR43, ảnh hưởng của manganese dioxide gia tăng khi không bón vôi, và ảnh hưởng của vôi được tìm thấy khi manganese dioxide không bón.

Bảng 6.10 So sánh sự khác nhau về năng suất trung bình (t/ha a) giữa 2 mức độ

trong mỗi 2 nhân tố.

a Trung bình của 4 lần lập lại,

** khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%, * khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%,

ns không khác biệt có ý nghĩa thống kê

Qui luật 4: Thí nghiệm thiết kế theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD, RCB hoặc hình vuông Latin) thì sử dụng ký hiệu chữ để so sánh sự khác nhau kết quả trung bình của tất cả các nghiệm thức qua phép thử Duncan (Bảng 6.11).

Bảng 6.11 So sánh sự khác nhau về năng suất trung bình (t/ha a) giữa 2

mức độ trong mỗi nhân tố bằng ký hiệu chữ

a Trung bình của 4 lần lập lại. Khác biệt các trị số trung bình qua phép thử Duncan ở

mức ý nghĩa 5%.

Bảng 6.12 Ảnh hưởng việc làm cỏ và làm đất trên năng suất (kg/ha a)

của đậu xanh

Thuốc TrifluarinThuốc ButralinThuốc ButachlorThuốc AlachlorThuốc PendimenthalinThuốc ThiobencarbLàm cỏ tay (2 lần)Làm cỏ tay (1 lần)Không làm cỏ Trung bình

114 abc101 bcd26 d48 cd46 cd94 bcd182 a160 ab75 cd 94

274 ab265 ab232 ab201 bc200 bc137 c289 a263 ab148 c 223

104 b84 b37 b48 b58 b44 b230 a224 a54 b98

a Trung bình của 4 lần lập lại. Các trị số trung bình trong cùng một cột (phương pháp làm cỏ) được so sánh qua phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%. Trị số trung bình của mỗi cột (phương pháp làm đất) được so sánh qua phép thử LSD 0,05 có giá trị là 73 kg/ha.


【#3】Kiến Thức Cơ Bản Và Cách Tạo Wbs

1. Kiến thức cơ bản về WBS

WBS là cơ sở của việc lên kế hoạch cho dự án. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu kiến thức cơ bản và bản chất về WBS.

1-1. WBS là gì ?

WBS là từ viết tắt của Work Breakdown Structure (Phân tích và cấu trúc hóa công việc). Như tên gọi của nó, WBS là một phương pháp để phân tích và cấu trúc công việc tạo ra một dự án. Đơn vị công việc nhỏ nhất được phân tách ra gọi là work package, là nguồn dùng để lập schedule cho dự án. Trong PMBOK thì còn tiếp tục phân tách work package ra thành các activities, và từ đó ước lượng thời gian, nguồn resource cần thiết.

Khoảng thời gian có thể được đính kèm như thể hiện trong hình. Đây được gọi là biểu đồ Gantt và nó cần được xem xét riêng với WBS.

1-2. Mục đích của WBS

Mục đích của việc tạo WBS là để minh bạch hóa nội dung công việc. Bạn phải đặt mục tiêu phù hợp với mục đích của dự án và xác định các nhiệm vụ cần thiết để đạt được mục tiêu. Bằng cách tạo ra WBS, ta sẽ làm rõ ra được các công việc, nhiệm vụ cần thiết, và có thể đạt được các merit sau.

Bằng cách phân tách nhỏ công việc ra, ta thấy được thời gian, nguồn lực cần thiết cho mỗi công việc đó. Từ đó, có thể phân bổ resource Bạn có thể tạo một lịch trình chính xác hơn bằng cách phân bổ mọi người và tích lũy các yêu cầu.

Trước khi phân tách công việc, phạm vi công việc không rõ ràng và không thể tính được thời gian làm việc cần thiết. Khi công việc được phân tách, phạm vi công việc trở nên rõ ràng và số giờ cần thiết có thể được tính toán chính xác hơn.

Bằng cách tạo ra một sự nhận thức chung, có thể giảm được việc phát sinh sai lệch về phạm vi công việc với người phụ trách công việc đó. Người phụ trách có thể kiểm tra công việc sẽ phụ trách trong danh sách, và nếu có công việc không xác định hoặc công việc bị thiếu, việc sửa chữa sẽ được thực hiện để tránh việc bị sót.

1-3. Điểm chú ý của WBS

Mục đích của WBS là để làm rõ nội dung công việc. Giả sử, ở công việc trước đó vì thiếu thông tin mà nội dung công việc không rõ ràng, thì khi đó dù có cố gắng phân tách công việc đó đi nữa thì cũng sẽ phát sinh một sai lệch nhất định khi bắt tay vào việc đó. Vì vậy, trường hợp có công việc mà nội dung không rõ ràng, thì khi lên kế hoạch ở giai đoạn trước đó cũng cần thiết phải chi tiết hóa nó theo từng giai đoạn để tránh phát sinh rắc rối về sau.

Ngoài ra, thay vì tạo WBS cho từng dự án, hãy tạo một tiêu chuẩn WBS phù hợp cho dự án. Việc tạo một cái mới mỗi lần làm tăng nguy cơ bỏ sót công việc. Bằng cách tạo WBS tiêu chuẩn cho từng loại dự án, WBS sẽ được tinh chỉnh và dẫn đến thời gian tạo WBS ngắn hơn.

2. Cách tạo WBS

Point quan trọng cần chú ý khi tạo WBS là : phân tách nội dung công việc đến đâu, và thiết lập thứ tự ưu tiên sau khi đã phân tách công việc

2-1. Xác định công việc

2-2. Thiết lập trình tự công việc

Khi công việc đã được xác định, ta sẽ thiết lập trình tự công việc. Cần phải nhận biết được sự phụ thuộc giữa các công việc với nhau. Phải làm rõ được liệu công việc sau không thể được bắt đầu trừ khi công việc trước kết thúc, hoặc liệu có thể làm việc song song với công việc sau. Ta có thể thấy được critical path sau khi thiết lập được trình tự công việc. Critical path là một chuỗi công việc từ trái sang phải khi tiến hành dự án. Nếu phát sinh chậm trễ trên các critical path sẽ dẫn đến sự chậm trễ của dự án ngay lập tức. Do đó, cần nhấn mạnh các critical path, để có thể ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của chúng.

2-3. Cấu trúc hóa công việc

Sau khi sắp xếp công việc theo thứ tự, bước tiếp theo là cấu trúc nó. Ta cần lọc ra các công việc cùng cấp độ, rồi bên dưới đó lại lọc ra các công việc chiidren cùng cấp độ nữa. Điểm chú ý ở đây là, nếu ta cộng dồn các công việc level children vào thì sẽ ra công việc level parent. Hay nói ngược lại là, công việc level parent được phân tách tất cả thành công việc level children. Bằng cách cấu trúc hóa công việc như thế này, ta sẽ tránh được việc bị bỏ sót công việc.

3. Sử dụng tool để tạo WBS một cách hiệu quả

Chúng ta cần sử dụng tool để tạo WBS. Có một số nơi vẫn sử dụng giấy hoặc whiteboard để tạo WBS, nhưng nó sẽ không phù hợp nếu cần phải chỉnh sửa hoặc cần chia sẻ cho nhiều người khác. Bây giờ thì có rất nhiều web tool phục vụ việc tạo WBS một cách hiệu quả, bao gồm cả Excel. Nên cần phải chọn tool phù hợp với project rồi tạo WBS một cách hiệu quả

<Excel>

Excel là phần mềm bảng tính của Microsoft. Có nhiều nơi tạo WBS bằng Excel vì nó được cài đặt theo tiêu chuẩn trên hầu hết các PC và được sử dụng rộng rãi trong công việc hàng ngày. Đặc điểm của Excel là dễ dàng tạo và dán bất cứ thứ gì. Việc nhập data và thao tác với share rất dễ dàng, nên nó được sử dụng rất rộng rãi. Nhiều mẫu WBS Excel cũng có sẵn, do đó rào cản cho việc tạo WBS là thấp. Nên trước hết, hãy thử sử dụng một mẫu Excel và tùy chỉnh nó theo dự án của bạn xem sao.

<Web tool>

Các công cụ web để tạo WBS thường được đóng gói cùng với các biểu đồ Gantt và được gọi chung là công cụ quản lý dự án. Bạn có thể tạo WBS hiệu quả đơn giản bằng cách nhập nội dung công việc và thời gian cần thiết. Ngoài ra, thường sẽ có các chức năng khác giúp bạn quản lý các công việc và schedule nữa, vì vậy hãy sử dụng các công cụ web phù hợp với dự án của bạn.

<Wrike>

Wrike không chỉ cung cấp solution về quản lý dự án, mà còn cung cấp các giải pháp về marketing, creative và phát triển sản phẩm. Ngoài các biểu đồ WBS và Gantt, người quản lý dự án có thể theo dõi sự phân bổ và hiệu suất của các resource. Biết được effort cần thiết cho mỗi nội dung công việc là bao nhiêu, có thể giúp bạn sử dụng resource một cách hiệu quả.

<Backlog>

Backlog là một công cụ quản lý dự án với giao diện dễ sử dụng. Bên cạnh các biểu đồ WBS và Gantt, còn có chức năng burndown chart và wiki. Ngoài ra, một trong những tính năng đặc biệt là tính năng Like nhằm thúc đẩy giao tiếp với hơn 300 biểu tượng nhân vật khác nhau. Đó là một tính năng tốt để tạo môi trường giao tiếp tốt hơngiữa các thành viên trong dự án với nhau.

<InnoPM>

4. Kết luận

WBS là một phương pháp phân tách và cấu trúc công việc. Bằng cách phân tách công việc và làm rõ phạm vi công việc và thời gian cần thiết, từ đó có thể tạo schedule và ước tính công việc, loại bỏ nhận thức sai lệch về phạm vi công việc đối với người phụ trách.

Quy trình tạo WBS là xác định các nhiệm vụ, công việc cần để tạo nên một dự án, làm rõ các mối quan hệ đơn hàng và cấu trúc chúng ở cùng một cấp độ nhiệm vụ. Vì khó chia sẻ và sửa đổi WBS trong môi trường tương tự như giấy hoặc bảng trắng, bạn có thể hợp lý hóa việc tạo WBS bằng cách sử dụng các công cụ như Excel và các công cụ web.

Chúng tôi đã giới thiệu kiến ​​thức cơ bản về WBS, cách tạo ra nó và các công cụ giúp nâng cao hiệu quả. Mặc dù WBS là cần thiết để quản lý công việc trơn tru và quản lý lịch trình, nhưng kiến ​​thức cơ bản là không đủ. Vui lòng hiểu kiến ​​thức cơ bản và cách thực hiện cũng như thực hành WBS với các công cụ.

All Rights Reserved


【#4】Cách Vẽ Sơ Đồ Kho Hàng Và Các Mẫu Sơ Đồ Kho Đơn Giản Cho Thủ Kho

Bên cạnh các khu vực của kho, sơ đồ kho hàng cũng cần thể hiện được các vị trí cửa sổ, cửa ra vào,… để có thể bố trí các giá kệ, thiết bị và lối đi trong sơ đồ kho sao cho hợp lý.

2. Các bước vẽ sơ đồ kho hàng

Bước 1: Chuẩn bị sơ đồ mặt bằng kho

Nhiều người thưởng rất hay chủ quan và cho rằng việc sắp xếp kho hàng và bố trí kho hàng họ có thể nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu không lập sơ đồ kho bạn sẽ dễ gặp phải lúng túng khi thiết lập kho hàng và làm mất thời gian tìm kiếm, nhặt hàng, đóng gói hàng sau này.

Nếu như bạn đi thuê mặt bằng kho, hãy yêu cầu chủ cung cấp cho bạn bản vẽ mặt bằng kho. Nếu không bạn cần trực tiếp đến kho đo đạc và lên bản vẽ mặt bằng kho với kích thước chi tiết.

Có rất nhiều cách lập sơ đồ kho và việc bạn lựa chọn phương pháp nào sẽ tuỳ thuộc vào quy mô kinh doanh cũng như ngân sách hoạt động.

Có 3 cách vẽ sơ đồ kho hàng phổ biến nhất hiện nay đó là:

 • Thuê kiến trúc sư: Nếu quy mô kinh doanh lớn, kho bãi có diện tích rộng và bạn có rất nhiều hàng hoá và các loại máy móc thiết bị trong kho hàng như xe nâng, băng chuyền,… thì nên thuê 1 đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp để thiết kế sơ đồ kho.
 • : Có 1 số tool online giúp bạn vẽ sơ đồ kho hàng 1 cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Công cụ mà tôi khuyên bạn nên sử dụng là Dùng công cụ onlineSmartDraw. Đây là 1 tool online hoàn toàn miễn phí, rất đơn giản và dễ sử dụng. Công cụ còn gợi ý sẵn các khu vực cơ bản và vị trí phù hợp để bạn có thể bắt đầu vẽ sơ đồ kho hàng mà không lo thiếu sót hay đi sai hướng.
 • Vẽ sơ đồ kho hàng trong Excel: Đây cũng là 1 công cụ miễn phí để lập sơ đồ kho hàng. Với Excel, bạn cũng có thể bố trí các khu vực kho và tự mình sắp xếp các trang thiết bị theo nhu cầu.

Đây là bước cuối cùng để lập sơ đồ kho. Muốn có 1 sơ đồ kho hợp lý, trước hết bạn cần các khu vực chính cần có của 1 kho hàng sau đó sắp xếp thành các hàng nhỏ hơn.

Thông thường, 1 kho hàng sẽ được chia ra làm 3 khu vực chính:

 • Khu vực hoạt động: Là các khu vực diễn ra các hoạt động chính của kho như nhận hàng, tiếp nhận đơn hàng và đóng gói hàng, nơi chứa các thiết bị, tấm pallet để di chuyển hàng hoá trong kho,…
 • Khu vực lưu trữ: Là khu vực có các giá, kệ để hàng dùng để lưu kho các sản phẩm của bạn. Khu vực này cần thiết kế sao cho thuận tiện cho việc sắp xếp hàng hoá cũng như nhặt hàng khi có đơn hàng.
 • Khoảng trống: Các khoảng trống trong kho hàng cũng là 1 yếu tố vô cùng quan trọng. Các lối đi cần để rộng bao nhiêu mới đủ để cho các thiết bị đi vào hay nhân viên có thể di chuyển và lấy hàng dễ dàng? Các khoảng trống cần thiết kế theo quy trình quản lý kho thành 1 vòng tròn khép kín sẽ giúp cho việc quản lý kho được hiệu quả hơn.

 • Khu vực nhận hàng cần có không gian rộng: Nhận hàng là hoạt động cần rất nhiều không gian nên bạn cần thiết kế khu vực nhận hàng đủ rộng. Các mặt hàng nhận vào kho cũng cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực lưu trữ để lấy chỗ nhận hàng lần tiếp theo.
 • Có không gian dành cho các máy móc: Khu vực dành riêng cho máy móc rất cần thiết nhất là với các kho hàng lớn, cần di chuyển có số lượng hàng lớn.
 • Có cửa thông gió: Trong kho hàng cần có các cửa thông gió để đảm bảo an toàn cho hàng hoá, tránh ẩm mốc, đặc biệt là với các kho hàng không có cửa sổ.
 • Đảm bảo đủ ánh sáng: Chắc chắn bạn sẽ không muốn làm việc trong 1 kho hàng tối tăm ẩm ướt. Chính vì thế cửa thông gió và ánh sáng là 2 yếu tố cơ bản mà bạn cần đảm bảo trong kho hàng. Đèn chiếu sáng cần bố trí đủ mật độ trong cả kho hàng, đặc biệt là những khu vực các sản phẩm bán chạy. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế được nhầm lẫn khi hàng khi không đủ ánh sáng.
 • Có máy nâng/thang: Các giá kệ trong kho hàng thường khá cao để tận dung không gian phía trên của kho hàng. Vì vậy, 1 kho hàng không thể thiếu các máy nâng, đối với các kho hàng nhỏ bạn nên chuẩn bị thang để có thể đặt hoặc lấy hàng ở trên cao dễ dàng, nhanh chóng.
 • Trang bị bình cứu hoả: Kho hàng là khu vực dễ xảy ra cháy nổ nhất bởi lượng hàng hoá dày đặc cộng với các vật liệu dễ bắt lửa như pallet, carton,… Vì vậy hãy trang bị cho kho hàng đầy đủ bình chữa cháy phòng hoả hoạn.
 • Có lối thoát hiểm khẩn cấp: Kho hàng cần thiết kế lối thoát hiểm để nhân viên làm việc trong kho hàng có thể thoát ra an toàn trong những trường hợp khẩn cấp.
 • Chọn mẫu giá, kệ đỡ, loại pallet,… trước khi đưa vào thiết kế. Điều này sẽ giúp bạn có các kích thước chính xác của các thiết bị để thiết kế cho hợp lý.
 • Trao đổi với thủ kho và nhân viên làm việc trong kho để bố trí các khu vực trong kho sao cho thuận tiện và phù hợp với nhu cầu làm việc của họ.
 • Thiết kế kho cần rõ ràng theo 1 luồng hoạt động kho khép kín và không bước nào trong quy trình quản lý kho gặp khó khăn hay bị khúc mắc khi sử dụng thiết kế mặt bằng kho này.
 • Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật thì chọn bố cục kho hình chữ I hoặc L.
 • Các mặt hàng bán chậm nên sắp xếp vào phía sau, nhường chỗ cho các mặt hàng bán chạy phía trước.
 • Có thể lập sơ đồ kho dự phòng để sử dụng cho những giai đoạn cao điểm hoặc khi hàng hoá có nhiều lên giúp bạn quản lý kho linh hoạt và hiệu quả trong mọi thời điểm.
 • Kiểm tra lại bản thiết kế mặt bằng kho ít nhất 3 lần trước khi đưa vào thực hiện.

5. Một số mẫu sơ đồ kho hàng đơn giản cho các shop bán lẻ

Không biết hàng hóa còn bao nhiêu trong cửa hàng? Để tình trạng này tiếp diễn hoặc sử dụng phần mềm quản lý kho Sapo POS để quản lý hàng tồn kho chi tiết, tự động hoàn toàn


【#5】Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Kho Hàng Đơn Giản, Hiệu Quả

1. Sơ đồ kho hàng là gì?

Muốn vẽ sơ đồ kho hàng trước hết bạn cần hiểu thế nào là sơ đồ kho hàng. Sơ đồ kho là một bản vẽ thể hiện các khu vực trong kho hàng, các giá kệ để sắp xếp hàng hoá, khu vực nhận hàng, đóng gói hàng,… Bên cạnh các khu vực của kho, sơ đồ kho hàng cũng cần thể hiện được các vị trí cửa sổ, cửa ra vào,… để có thể bố trí các giá kệ, thiết bị và lối đi trong sơ đồ kho sao cho hợp lý.

2. Các bước vẽ sơ đồ kho hàng:

Bước 1: Chuẩn bị sơ đồ mặt bằng kho:

Nhiều người thưởng rất hay chủ quan và cho rằng việc sắp xếp và bố trí kho hàng rất qua loa. Họ cho rằng đây là việc quen thuộc, có thể nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu không lập sơ đồ kho, bạn sẽ dễ gặp phải lúng túng và làm mất thời gian khi tìm kiếm, lấy hàng, đóng gói hàng.

Nếu như bạn đi thuê mặt bằng kho, hãy yêu cầu chủ cung cấp cho bạn bản vẽ mặt bằng kho. Nếu không bạn cần trực tiếp đến kho đo đạc và lên bản vẽ mặt bằng kho với kích thước chi tiết.

Bước 2: Lựa chọn phương pháp lập sơ đồ kho:

Có rất nhiều cách lập sơ đồ kho và việc bạn lựa chọn phương pháp nào sẽ tuỳ thuộc vào quy mô kinh doanh cũng như ngân sách hoạt động.

Có 3 cách vẽ sơ đồ kho hàng phổ biến nhất hiện nay đó là:

 • Thuê kiến trúc sư: nếu quy mô kinh doanh lớn, kho bãi có diện tích rộng và có rất nhiều hàng hoá. Đặc biệt là nếu có các loại máy móc thiết bị trong kho hàng như xe nâng, băng chuyền,… thì bạn nên thuê một đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp để thiết kế sơ đồ kho.
 • Dùng công cụ online: có một số tool online giúp bạn vẽ sơ đồ kho hàng dễ dàng và chuyên nghiệp. Công cụ mà SUNO khuyên bạn nên sử dụng là SmartDraw. Đây là một tool online hoàn toàn miễn phí, rất đơn giản và dễ sử dụng. Công cụ còn gợi ý sẵn các khu vực cơ bản và vị trí phù hợp để bạn có thể bắt đầu vẽ sơ mà không lo thiếu sót hay đi sai hướng.
 • Vẽ sơ đồ kho hàng trong Excel: đây cũng là công cụ miễn phí phổ biến để lập sơ đồ kho hàng. Với Excel, bạn cũng có thể bố trí các khu vực kho và tự mình sắp xếp các trang thiết bị theo nhu cầu.

Bước 3: Bố trí các khu vực kho:

Đây là bước cuối cùng để lập sơ đồ kho. Muốn có một sơ đồ hợp lý, trước hết bạn cần xác định được các khu vực chính cần có của kho hàng. Sau đó, bạn mới có thể sắp xếp, phân chia thành các khu vực hàng nhỏ hơn.

Thông thường, 1 kho hàng sẽ được chia ra làm 3 khu vực chính:

 • Khu vực hoạt động: là các khu vực diễn ra các hoạt động chính của kho như nhận hàng, tiếp nhận đơn hàng và đóng gói hàng, nơi chứa các thiết bị, tấm pallet để di chuyển hàng hoá trong kho,…
 • Khu vực lưu trữ: là khu vực có các giá, kệ để hàng dùng để lưu kho các sản phẩm của bạn. Khu vực này cần thiết kế sao cho thuận tiện cho việc sắp xếp hàng hoá cũng như nhặt hàng khi có đơn hàng.
 • Khoảng trống: các khoảng trống trong kho hàng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các lối đi cần để rộng bao nhiêu mới đủ để cho các thiết bị đi vào hay nhân viên có thể di chuyển và lấy hàng dễ dàng? Các khoảng trống cần thiết kế theo quy trình quản lý kho thành vòng tròn khép kín sẽ giúp cho việc quản lý kho được hiệu quả hơn.

3. Các khu vực và trang thiết bị cần có trong thiết kế mặt bằng kho hàng

 • Khu vực nhận hàng cần có không gian rộng: nhận hàng là hoạt động cần rất nhiều không gian nên bạn cần thiết kế khu vực nhận hàng đủ rộng. Các mặt hàng nhận vào kho cũng cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực lưu trữ để lấy chỗ nhận hàng lần tiếp theo.
 • Có không gian dành cho các máy móc: khu vực dành riêng cho máy móc rất cần thiết nhất là với các kho hàng rộng, cần di chuyển có số lượng hàng lớn.
 • Có cửa thông gió: trong kho hàng cần có các cửa thông gió để đảm bảo an toàn cho hàng hoá, tránh ẩm mốc, đặc biệt là với các kho hàng không có cửa sổ.
 • Đảm bảo đủ ánh sáng: chắc chắn bạn sẽ không muốn làm việc trong một kho hàng tối tăm, ẩm ướt. Chính vì thế cửa thông gió và ánh sáng là 2 yếu tố cơ bản mà bạn cần đảm bảo trong kho hàng. Đèn chiếu sáng cần bố trí đủ mật độ trong cả kho hàng. Đặc biệt là những khu vực các sản phẩm bán chạy. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế được nhầm lẫn hàng khi không đủ ánh sáng.
 • Có máy nâng/thang: Các giá kệ trong kho hàng thường khá cao để tận dụng không gian phía trên của kho hàng. Vì vậy, kho hàng không thể thiếu các máy nâng. Đối với các kho hàng nhỏ, bạn nên chuẩn bị thang để có thể đặt hoặc lấy hàng ở trên cao dễ dàng, nhanh chóng.
 • Trang bị bình cứu hoả: kho hàng là khu vực dễ xảy ra cháy nổ nhất bởi lượng hàng hoá dày đặc cộng với các vật liệu dễ bắt lửa như pallet, carton,… Vì vậy hãy trang bị cho kho hàng đầy đủ bình chữa cháy phòng hoả hoạn.
 • Có lối thoát hiểm khẩn cấp: cần thiết kế lối thoát hiểm để nhân viên làm việc trong kho hàng có thể thoát ra an toàn trong những trường hợp khẩn cấp.

4. Kinh nghiệm vẽ sơ đồ kho an toàn, hợp lý

 • Chọn mẫu giá, kệ đỡ, loại pallet,… trước khi đưa vào thiết kế. Điều này sẽ giúp bạn có các kích thước chính xác của các thiết bị để thiết kế cho hợp lý.
 • Trao đổi với thủ kho và nhân viên làm việc trong kho để bố trí các khu vực trong kho sao cho thuận tiện và phù hợp với nhu cầu làm việc của họ.
 • Thiết kế kho cần rõ ràng theo 1 luồng hoạt động kho khép kín và không bước nào trong quy trình quản lý kho gặp khó khăn hay bị khúc mắc khi sử dụng thiết kế mặt bằng kho này.
 • Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật thì chọn bố cục kho hình chữ I hoặc L.
 • Các mặt hàng bán chậm nên sắp xếp vào phía sau, nhường chỗ cho các mặt hàng bán chạy phía trước.
 • Có thể lập sơ đồ kho dự phòng để sử dụng cho những giai đoạn cao điểm hoặc khi hàng hoá có nhiều lên giúp bạn quản lý kho linh hoạt và hiệu quả trong mọi thời điểm.
 • Kiểm tra lại bản thiết kế mặt bằng kho ít nhất 3 lần trước khi đưa vào thực hiện.

5. Một số mẫu sơ đồ kho hàng đơn giản cho các shop bán lẻ


【#6】Cách Vẽ Sơ Đồ Kho Hàng Và Các Mẫu Sơ Đồ Kho Đơn Giản, Hợp Lý Cho Các Cửa Hàng Bán Lẻ

Bạn có biết bố trí kho không hợp lý có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kho, làm cho quy trình quản lý kho không được thông suốt, có thể gây ứ đọng, hỏng hóc hay thất thoát hàng tồn kho.

Ngược lại, 1 nhà kho được sắp xếp hợp lý sẽ giúp bạn tăng tốc thời gian xử lý đơn hàng, hàng hoá được lưu kho và đóng gói an toàn, từ đó làm tăng hiệu suất và lợi nhuận bán hàng.

Cách vẽ sơ đồ kho hàng hợp lý cho các cửa hàng bán lẻ.

Các nội dung chính

 • 1. Sơ đồ kho hàng là gì?
 • 2. Các bước vẽ sơ đồ kho hàng
  • Bước 1: Chuẩn bị sơ đồ mặt bằng kho
  • Bước 2: Lựa chọn phương pháp lập sơ đồ kho
  • Bước 3: Bố trí các khu vực kho
 • 3. Các khu vực và trang thiết bị cần có trong thiết kế mặt bằng kho hàng
 • 4. Kinh nghiệm vẽ sơ đồ kho an toàn, hợp lý
 • 5. Một số mẫu sơ đồ kho hàng đơn giản cho các shop bán lẻ

Muốn vẽ sơ đồ kho hàng trước hết bạn cần hiểu thế nào là sơ đồ kho hàng.

Sơ đồ kho hàng là 1 bản vẽ thể hiện các khu vực trong kho hàng, các giá kệ để sắp xếp hàng hoá, khu vực nhận hàng, đóng gói hàng,…

Bên cạnh các khu vực của kho, sơ đồ kho hàng cũng cần thể hiện được các vị trí cửa sổ, cửa ra vào,… để có thể bố trí các giá kệ, thiết bị và lối đi trong sơ đồ kho sao cho hợp lý.

Không biết hàng hóa còn bao nhiêu trong cửa hàng? Để tình trạng này tiếp diễn hoặc sử dụng Sapo POS, quản lý hàng tồn kho chi tiết, tự động hoàn toàn

Dùng thử miễn phí ngay

2. Các bước vẽ sơ đồ kho hàng

Bước 1: Chuẩn bị sơ đồ mặt bằng kho

Nhiều người thưởng rất hay chủ quan và cho rằng việc sắp xếp và bố trí kho hàng họ có thể nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nếu không lập sơ đồ kho bạn sẽ dễ gặp phải lúng túng khi thiết lập kho hàng và làm mất thời gian tìm kiếm, nhặt hàng, đóng gói hàng sau này.

Nếu như bạn đi thuê mặt bằng kho, hãy yêu cầu chủ cung cấp cho bạn bản vẽ mặt bằng kho. Nếu không bạn cần trực tiếp đến kho đo đạc và lên bản vẽ mặt bằng kho với kích thước chi tiết.

Cách lập sơ đồ kho hàng đơn giản, hiệu quả.

Bước 2: Lựa chọn phương pháp lập sơ đồ kho

Có rất nhiều cách lập sơ đồ kho và việc bạn lựa chọn phương pháp nào sẽ tuỳ thuộc vào quy mô kinh doanh cũng như ngân sách hoạt động.

Có 3 cách vẽ sơ đồ kho hàng phổ biến nhất hiện nay đó là:

 • Thuê kiến trúc sư: Nếu quy mô kinh doanh lớn, kho bãi có diện tích rộng và bạn có rất nhiều hàng hoá và các loại máy móc thiết bị trong kho hàng như xe nâng, băng chuyền,… thì nên thuê 1 đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp để thiết kế sơ đồ kho.
 • Dùng công cụ online: Có 1 số tool online giúp bạn vẽ sơ đồ kho hàng 1 cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Công cụ mà tôi khuyên bạn nên sử dụng là SmartDraw. Đây là 1 tool online hoàn toàn miễn phí, rất đơn giản và dễ sử dụng. Công cụ còn gợi ý sẵn các khu vực cơ bản và vị trí phù hợp để bạn có thể bắt đầu vẽ sơ đồ kho hàng mà không lo thiếu sót hay đi sai hướng.
 • Vẽ sơ đồ kho hàng trong Excel: Đây cũng là 1 công cụ miễn phí để lập sơ đồ kho hàng. Với Excel, bạn cũng có thể bố trí các khu vực kho và tự mình sắp xếp các trang thiết bị theo nhu cầu.

Có nhiều phương pháp giúp bạn vẽ sơ đồ kho hàng chuyên nghiệp.

Bước 3: Bố trí các khu vực kho

Đây là bước cuối cùng để lập sơ đồ kho. Muốn có 1 sơ đồ kho hợp lý, trước hết bạn cần các khu vực chính cần có của 1 kho hàng sau đó sắp xếp thành các hàng nhỏ hơn.

Thông thường, 1 kho hàng sẽ được chia ra làm 3 khu vực chính:

 • Khu vực hoạt động: Là các khu vực diễn ra các hoạt động chính của kho như nhận hàng, tiếp nhận đơn hàng và đóng gói hàng, nơi chứa các thiết bị, tấm pallet để di chuyển hàng hoá trong kho,…
 • Khu vực lưu trữ: Là khu vực có các giá, kệ để hàng dùng để lưu kho các sản phẩm của bạn. Khu vực này cần thiết kế sao cho thuận tiện cho việc sắp xếp hàng hoá cũng như nhặt hàng khi có đơn hàng.
 • Khoảng trống: Các khoảng trống trong kho hàng cũng là 1 yếu tố vô cùng quan trọng. Các lối đi cần để rộng bao nhiêu mới đủ để cho các thiết bị đi vào hay nhân viên có thể di chuyển và lấy hàng dễ dàng? Các khoảng trống cần thiết kế theo quy trình quản lý kho thành 1 vòng tròn khép kín sẽ giúp cho việc quản lý kho được hiệu quả hơn.

Bố trí các khu vực kho hợp lý sẽ giúp bạn quản lý kho hiệu quả hơn.

3. Các khu vực và trang thiết bị cần có trong thiết kế mặt bằng kho hàng

 • Khu vực nhận hàng cần có không gian rộng: Nhận hàng là hoạt động cần rất nhiều không gian nên bạn cần thiết kế khu vực nhận hàng đủ rộng. Các mặt hàng nhận vào kho cũng cần nhanh chóng di chuyển đến khu vực lưu trữ để lấy chỗ nhận hàng lần tiếp theo.
 • Có không gian dành cho các máy móc: Khu vực dành riêng cho máy móc rất cần thiết nhất là với các kho hàng lớn, cần di chuyển có số lượng hàng lớn.
 • Có cửa thông gió: Trong kho hàng cần có các cửa thông gió để đảm bảo an toàn cho hàng hoá, tránh ẩm mốc, đặc biệt là với các kho hàng không có cửa sổ.
 • Đảm bảo đủ ánh sáng: Chắc chắn bạn sẽ không muốn làm việc trong 1 kho hàng tối tăm ẩm ướt. Chính vì thế cửa thông gió và ánh sáng là 2 yếu tố cơ bản mà bạn cần đảm bảo trong kho hàng. Đèn chiếu sáng cần bố trí đủ mật độ trong cả kho hàng, đặc biệt là những khu vực các sản phẩm bán chạy. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế được nhầm lẫn khi hàng khi không đủ ánh sáng.
 • Có máy nâng/thang: Các giá kệ trong kho hàng thường khá cao để tận dung không gian phía trên của kho hàng. Vì vậy, 1 kho hàng không thể thiếu các máy nâng, đối với các kho hàng nhỏ bạn nên chuẩn bị thang để có thể đặt hoặc lấy hàng ở trên cao dễ dàng, nhanh chóng.
 • Trang bị bình cứu hoả: Kho hàng là khu vực dễ xảy ra cháy nổ nhất bởi lượng hàng hoá dày đặc cộng với các vật liệu dễ bắt lửa như pallet, carton,… Vì vậy hãy trang bị cho kho hàng đầy đủ bình chữa cháy phòng hoả hoạn.
 • Có lối thoát hiểm khẩn cấp: Kho hàng cần thiết kế lối thoát hiểm để nhân viên làm việc trong kho hàng có thể thoát ra an toàn trong những trường hợp khẩn cấp.

Các khu vực chính cần có khi thiết kế mặt bằng kho hàng.

4. Kinh nghiệm vẽ sơ đồ kho an toàn, hợp lý

 • Chọn mẫu giá, kệ đỡ, loại pallet,… trước khi đưa vào thiết kế. Điều này sẽ giúp bạn có các kích thước chính xác của các thiết bị để thiết kế cho hợp lý.
 • Trao đổi với thủ kho và nhân viên làm việc trong kho để bố trí các khu vực trong kho sao cho thuận tiện và phù hợp với nhu cầu làm việc của họ.
 • Thiết kế kho cần rõ ràng theo 1 luồng hoạt động kho khép kín và không bước nào trong quy trình quản lý kho gặp khó khăn hay bị khúc mắc khi sử dụng thiết kế mặt bằng kho này.
 • Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật thì chọn bố cục kho hình chữ I hoặc L.
 • Các mặt hàng bán chậm nên sắp xếp vào phía sau, nhường chỗ cho các mặt hàng bán chạy phía trước.
 • Có thể lập sơ đồ kho dự phòng để sử dụng cho những giai đoạn cao điểm hoặc khi hàng hoá có nhiều lên giúp bạn quản lý kho linh hoạt và hiệu quả trong mọi thời điểm.
 • Kiểm tra lại bản thiết kế mặt bằng kho ít nhất 3 lần trước khi đưa vào thực hiện.

5. Một số mẫu sơ đồ kho hàng đơn giản cho các shop bán lẻ

Đọc tiếp: Top 5 phần mềm quản lý kho tốt nhất hiện nay cho các shop bán lẻ, chuỗi cửa hàng

jQuery(document).ready(function($) {

$.post(‘https://www.sapo.vn/blog/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘wpt_view_count’, id: ‘89478’});

});

[elementor-template id=”192466″]


【#7】Cách Thêm Đường Xu Hướng Trong Biểu Đồ Excel

Hướng dẫn giải thích cách thực hiện phân tích xu hướng trong Excel: cách chèn đường xu hướng trong biểu đồ, hiển thị phương trình của nó và lấy độ dốc của đường xu hướng.

Khi vẽ sơ đồ dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể thường muốn hình dung xu hướng chung trong dữ liệu của mình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thêm một đường xu hướng vào biểu đồ. May mắn thay, Microsoft Excel đã làm cho việc chèn một đường xu hướng rất dễ dàng, đặc biệt là trong các phiên bản mới hơn. Tuy nhiên, có một vài bí mật nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn và tôi sẽ chia sẻ chúng với bạn trong giây lát.

Xu hướng trong Excel

Một đường xu hướng, cũng được gọi là một dòng phù hợp nhất, là một đường thẳng hoặc cong trong biểu đồ hiển thị mẫu chung hoặc hướng chung của dữ liệu.

Công cụ phân tích này thường được sử dụng để hiển thị các chuyển động dữ liệu trong một khoảng thời gian hoặc mối tương quan giữa hai biến.

Nhìn trực quan, một đường xu hướng trông hơi giống với biểu đồ đường, nhưng nó không kết nối các điểm dữ liệu thực tế như biểu đồ đường. Một dòng phù hợp nhất cho thấy xu hướng chung trong tất cả các dữ liệu, bỏ qua các lỗi thống kê và các ngoại lệ nhỏ. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể được sử dụng để dự báo xu hướng.

Biểu đồ Excel hỗ trợ đường xu hướng

Đường xu hướng có thể được thêm vào nhiều biểu đồ Excel, bao gồm XY tiêu tan, bong bóng, cổ phần, cũng như 2-D chưa đóng gói quán ba, cột, khu vựchàng đồ thị.

Bạn không thể thêm đường xu hướng vào biểu đồ 3-D hoặc xếp chồng, hình tròn, radar và hình ảnh tương tự.

Cách thêm đường xu hướng trong Excel

Trong Excel 2021, Excel 2021 và Excel 2013, thêm đường xu hướng là quy trình 3 bước nhanh chóng:

 1. Nhấp vào bất cứ nơi nào trong biểu đồ để chọn nó.
 2. Ở bên phải của biểu đồ, nhấp vào Các yếu tố biểu đồ nút (nút chéo), và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Kiểm tra Đường xu hướng hộp để chèn tuyến tính mặc định đường xu hướng:
  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Đường xu hướng hộp và chọn một trong các loại được đề xuất:
  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Đường xu hướngvà sau đó nhấp Lựa chọn khác. Điều này sẽ mở Định dạng Xu hướng khung, nơi bạn chuyển sang Tùy chọn đường xu hướng tab để xem tất cả các loại đường xu hướng có sẵn trong Excel và chọn cái bạn muốn. Mặc định Tuyến tính đường xu hướng sẽ được chọn trước tự động. Tùy chọn, bạn cũng có thể hiển thị phương trình đường xu hướng trong biểu đồ.

Tiền boa. Một cách nhanh chóng khác để thêm đường xu hướng vào biểu đồ Excel là nhấp chuột phải vào chuỗi dữ liệu và sau đó nhấp vào Thêm Trendline.

Cách tạo đường xu hướng trong Excel 2010

Để thêm một đường xu hướng trong Excel 2010, bạn đi theo một lộ trình khác:

 1. Trên biểu đồ, nhấp vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ đường xu hướng.
 2. Chọn một trong các tùy chọn được xác định trước hoặc
 3. Nhấp chuột Thêm tùy chọn Xu hướngvà sau đó chọn loại đường xu hướng cho biểu đồ của bạn.

Cách chèn nhiều đường xu hướng trong cùng một biểu đồ

Microsoft Excel cho phép thêm nhiều hơn một đường xu hướng vào biểu đồ. Có hai kịch bản nên được xử lý khác nhau.

Thêm một đường xu hướng cho từng chuỗi dữ liệu

Để đặt một đường xu hướng trên biểu đồ có hai hoặc nhiều chuỗi dữ liệu, đây là những gì bạn làm:

 1. Bấm chuột phải vào các điểm dữ liệu quan tâm (màu xanh lam trong ví dụ này) và chọn Thêm Trendline từ menu ngữ cảnh:
 2. Điều này sẽ mở Tùy chọn đường xu hướng tab của khung, nơi bạn có thể chọn loại dòng mong muốn:
 3. Lặp lại các bước trên cho chuỗi dữ liệu khác.

Do đó, mỗi chuỗi dữ liệu sẽ có đường xu hướng riêng có màu phù hợp:

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Đồ thị Yếu tố nút, sau đó nhấp vào mũi tên bên cạnh Đường xu hướng và chọn loại bạn muốn. Excel sẽ hiển thị một danh sách các chuỗi dữ liệu được vẽ trong biểu đồ của bạn. Bạn chọn cái cần thiết và nhấp đồng ý.

Vẽ các loại đường xu hướng khác nhau cho cùng một chuỗi dữ liệu

Để tạo hai hoặc nhiều đường xu hướng khác nhau cho cùng một chuỗi dữ liệu, hãy thêm đường xu hướng đầu tiên như bình thường và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu, chọn Thêm Trendline trong menu ngữ cảnh, sau đó chọn một loại đường xu hướng khác trên khung.
 • Nhấn vào Các yếu tố biểu đồ nút, nhấp vào mũi tên bên cạnh Đường xu hướng và chọn loại bạn muốn thêm.

Dù bằng cách nào, Excel sẽ hiển thị nhiều đường xu hướng trong biểu đồ, Tuyến tính và Di chuyển trung bình trong trường hợp của chúng tôi, mà bạn có thể thiết lập màu sắc khác nhau:

Cách định dạng đường xu hướng trong Excel

Để làm cho biểu đồ của bạn trở nên dễ hiểu hơn và dễ hiểu hơn, bạn có thể muốn thay đổi giao diện mặc định của đường xu hướng. Đối với điều này, nhấp chuột phải vào nó và sau đó nhấp vào Định dạng Xu hướng . Hoặc chỉ cần nhấp đúp vào đường xu hướng để mở Định dạng Xu hướng khung.

Trên khung, chuyển sang Điền vào dòng tab và chọn màu sắc, chiều rộng và loại dấu gạch ngang cho đường xu hướng của bạn. Ví dụ: bạn có thể làm cho nó thành một đường liền nét chứ không phải là một đường đứt nét:

Cách mở rộng đường xu hướng trong Excel

Để dự đoán xu hướng dữ liệu vào tương lai hoặc quá khứ, đây là điều bạn cần làm:

 1. Nhấp đúp vào đường xu hướng để mở Định dạng Xu hướng khung.
 2. Trên Tab Tùy chọn Xu hướng (cái cuối cùng), nhập các giá trị mong muốn vào Ở đằng trước và / hoặc Phía sau hộp dưới Dự báo:

Trong ví dụ này, chúng tôi chọn mở rộng đường xu hướng trong 8 giai đoạn ngoài điểm dữ liệu cuối cùng:

Phương trình đường xu hướng Excel

Phương trình đường xu hướng là một công thức mô tả một cách toán học dòng phù hợp nhất với các điểm dữ liệu. Các phương trình khác nhau đối với các loại đường xu hướng khác nhau, mặc dù trong mọi phương trình, Excel sử dụng bình phương nhỏ nhất phương pháp để tìm sự phù hợp nhất cho một dòng mặc dù điểm dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy các phương trình cho tất cả các loại đường xu hướng Excel trong hướng dẫn này.

Khi vẽ đường phù hợp nhất trong Excel, bạn có thể hiển thị phương trình của nó trong biểu đồ. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị Giá trị bình phương R.

Giá trị bình phương R ( Hệ số xác định) chỉ ra đường xu hướng tương ứng với dữ liệu như thế nào. R càng gần 2 giá trị đến 1, càng phù hợp.

Cách hiển thị phương trình đường xu hướng trên biểu đồ

Để hiển thị phương trình và giá trị bình phương R trên biểu đồ, hãy làm như sau:

 1. Bấm đúp vào đường xu hướng để mở khung của nó.
 2. Trên khung, chuyển sang Tab Tùy chọn Xu hướng và đánh dấu vào các ô sau:
  • Hiển thị phương trình trên biểu đồ
  • Hiển thị giá trị bình phương R trên biểu đồ

Điều này sẽ đặt công thức đường xu hướng và R 2 giá trị ở đầu biểu đồ của bạn và bạn có thể tự do kéo chúng bất cứ nơi nào bạn thấy phù hợp.

Trong ví dụ này, giá trị bình phương R bằng 0,957, có nghĩa là đường xu hướng phù hợp với khoảng 95% giá trị dữ liệu.

Hiển thị nhiều chữ số hơn trong phương trình đường xu hướng

Nếu phương trình đường xu hướng Excel cung cấp kết quả không chính xác khi bạn cung cấp giá trị x cho nó theo cách thủ công, rất có thể là do làm tròn số. Theo mặc định, các số trong phương trình đường xu hướng được làm tròn đến 2 – 4 chữ số thập phân. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng hiển thị nhiều chữ số hơn. Đây là cách thực hiện:

 1. Chọn công thức đường xu hướng trong biểu đồ.
 2. Trên Định dạng Nhãn Trendline cửa sổ xuất hiện, đi đến Tùy chọn nhãn chuyển hướng.
 3. bên trong thể loại danh sách thả xuống, chọn Con số.
 4. bên trong Những nơi thập phân ô, nhập số số thập phân bạn muốn hiển thị (tối đa 30) và nhấn Enter để cập nhật phương trình trong biểu đồ.

Cách tìm độ dốc của đường xu hướng trong Excel

Để có được độ dốc của đường xu hướng tuyến tính, Microsoft Excel cung cấp một chức năng đặc biệt cùng tên:

CHÂU ÂU (đã biết, của tôi, đã biết)

Ở đâu:

 • Được biết là một phạm vi các điểm dữ liệu phụ thuộc được vẽ trên trục y.
 • Được biết là một phạm vi các điểm dữ liệu độc lập được vẽ trên trục x.

Với x các giá trị trong B2: B13 và y các giá trị trong C2: C13, công thức như sau:

Độ dốc cũng có thể được tính bằng cách sử dụng hàm LINEST trong công thức thông thường:

=SLOPE(C2:C13, B2:B13)

Nếu được nhập dưới dạng công thức mảng bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Enter, nó sẽ trả lại độ dốc của đường xu hướng và y-chặn vào hai ô liền kề trong cùng một hàng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Cách sử dụng hàm LINEST trong Excel.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình sau, giá trị độ dốc được trả về bởi các công thức khớp chính xác với hệ số độ dốc trong phương trình đường xu hướng tuyến tính được hiển thị trong biểu đồ của chúng tôi:

=LINEST(C2:C13,B2:B13)

Các hệ số của các loại phương trình đường xu hướng khác (Exponential, Polynomial, Logarit, v.v.) cũng có thể được tính, nhưng bạn cần sử dụng các công thức phức tạp hơn được giải thích trong Phương trình đường xu hướng Excel.

Cách xóa đường xu hướng trong Excel

Để xóa đường xu hướng khỏi biểu đồ của bạn, bấm chuột phải vào đường đó, rồi bấm Xóa bỏ:

Hoặc nhấp vào Các yếu tố biểu đồ và bỏ chọn nút Đường xu hướng cái hộp:

Dù bằng cách nào, Excel sẽ ngay lập tức xóa đường xu hướng khỏi biểu đồ.


【#8】Cách Vẽ Biểu Đồ Xu Hướng, Sai Số Chuẩn Và Biểu Đồ Thu Nhỏ Trong Excel

1. Chọn biểu đồ.

2. Nhấp vào nút + ở bên phải của biểu đồ, nhấp vào mũi tên bên cạnh Trendline và sau đó nhấp vào More Options.

Khi đó, cửa sổ Định dạng Xu hướng xuất hiện.

3. Chọn Trend/Regression type, sau đó nhấp Linear .

4. Ghi rõ số thời kì để đưa vào phần dự báo. Nhập 3 vào ô Forward.

5. Đánh dấu tick vào hai ô sau “Display Equation on chart” và “Display R-squared value on chart”.

Kết quả:

Giải thích: Excel sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để tìm một đường phù hợp nhất với các điểm. Giá trị R bình phương bằng 0,9295, rất phù hợp. Càng gần 1, dòng càng phù hợp với dữ liệu. Đường xu hướng dự đoán 120 cuốn sách được bán trong giai đoạn 13. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách sử dụng phương trình. y = 7,7515 * 13 + 18.267 = 119.0365.

Biểu đồ sai số chuẩn trong Excel (Error Bars)

Ví dụ này dạy cho bạn cách thêm các thanh lỗi vào biểu đồ trong Excel.

1. Chọn biểu đồ.

2. Nhấp vào nút + ở bên phải của biểu đồ, nhấp vào mũi tên bên cạnh Error Bars và sau đó nhấp vào More Options.

Lưu ý tới các phím tắt để nhanh chóng hiển thị Error Bars bằng Standard Error, giá trị phần trăm là 5% hoặc 1 độ lệch chuẩn.

Sau đó, cửa sổ Bars Format Format xuất hiện.

3. Chọn Direction. Nhấp vào Both.

4. Chọn End Style. Nhấp vào Cap.

5. Nhấp vào Fixed value và nhập giá trị 10.

Kết quả:

Lưu ý: nếu bạn thêm các thanh lỗi vào biểu đồ phân tán, Excel cũng sẽ thêm vào các thanh lỗi ngang. Trong ví dụ này, các thanh lỗi đã được gỡ bỏ. Thanh lỗi dọc trong giai đoạn 1 dự đoán 10 đến 30 cuốn sách được bán, thanh lỗi dọc trong giai đoạn 2 dự đoán 22 đến 42 cuốn sách được bán, v.v.

Biểu đồ thu nhỏ trong Excel (Sparklines)

Biểu đồ thu nhỏ trong Excel là các biểu đồ phù hợp trong một ô và cung cấp cho bạn thông tin về dữ liệu..

Để chèn biểu đồ thu nhỏ, thực hiện các bước sau.

1. Chọn các ô mà bạn muốn các biểu đồ thu nhỏ xuất hiện. Trong ví dụ này, chúng tôi chọn phạm vi G2: G4.

Dữ liệu trong Excel

2. Trên tab Insert, trong nhóm Sparklines, bấm Lines.

3. Nhấp vào hộp Data Range và chọn phạm vi A2: F4

4. Nhấp OK.

Kết quả:

5. Thay đổi giá trị của ô F3 thành 0.

Kết quả. Excel tự động cập nhật biểu đồ thu nhỏ

Tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ

Để tùy chỉnh biểu đồ thu nhỏ, thực hiện các bước sau.

1. Chọn biểu đồ thu nhỏ.

2. Trên tab Design, trong nhóm Show, hãy tick vào High Point và Low Point.

Kết quả:

3. Trên tab Design, trong nhóm Type, bấm Column.

Kết quả:

Để xóa một biểu đồ thu nhỏ, thực hiện các bước sau.

1. Chọn 1 hoặc nhiều biểu đồ thu nhỏ.

2. Trên tab Design, trong Group, bấm Clear.


【#9】Cách Tạo Biểu Đồ So Sánh Ngân Sách Và Thực Tế Chuyên Nghiệp

Bước 1: Lấy dữ liệu

Bước 2: Tạo biểu đồ cột

Bước 3: Thêm lại ngân sách và dữ liệu thực tế vào biểu đồ

Bước 4: Thay đổi các cột mới được thêm thành các đường

Nhấp chuột phải vào một trong hai cột mới được thêm vào, chọn

“Change series chart type” và chuyển đổi cả hai cột thành các đường.

Bước này sẽ được thực hiện bằng các cách khác nhau trong các phiên bản Excel cũ hơn, và bạn phải làm điều đó cho mỗi cột. Trong Excel 2013 trở lên, bạn sẽ chuyển đến màn hình “Combination chart” để vẽ biểu đồ kết hợp và bạn có thể điều chỉnh loại dữ liệu cho tất cả các chuỗi từ đó.

Kết quả:

Bước 5: Thêm thanh lên/xuống cho các đường này

Chọn một trong hai dòng và sử dụng biểu tượng + để chèn thanh lên / xuống. Trong các phiên bản trước của Excel, bạn cần sử dụng Insert ribbon hoặc menu để làm tương tự.

Bước 6: Định dạng xuống thanh và cột

Nhanh chóng điều chỉnh màu sắc của từng thanh (không chạm vào các đường).

Bước 7: Điều chỉnh độ rộng khoảng cách và các chuỗi giá trị chồng lên nhau

Chọn các cột đầu tiên. Chuyển đến loạt định dạng (Ctrl + 1).

Điều chỉnh Series overlap lên 0%.

Đặt Gap width đến 150%.

Bây giờ chọn các dòng.

Điều chỉnh Gap width đến 300%

Hãy thoải mái điều chỉnh/thử nghiệm với các kết hợp độ rộng khoảng cách khác nhau để xem thay đổi nào vừa mắt bạn nhất.

Kết quả của bạn sẽ như thế này:

Bước 8: Làm cho các đường trở nên vô hình

Kết quả:

Bước 9: Thêm tiêu đề vào biểu đồ của bạn và xóa các mục chú thích không cần thiết

Nhấp đúp chuột vào tiêu đề biểu đồ và nhập một cái gì đó có ý nghĩa. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết nó với một giá trị ô. Để làm điều đó, chọn tiêu đề, nhấn = và trỏ đến một ô có tiêu đề bạn muốn sử dụng.

Để xóa các mục chú thích, nhấp vào chú giải biểu đồ, bây giờ bấm lại vào chuỗi 3, nhấn phím DEL. Lặp lại quy trình cho loạt 4.

Bước 10: Thêm nhãn dữ liệu cho cả hai đường

Chọn từng dòng một (nhớ rằng, các dòng là vô hình, vì vậy chỉ cần nhấp vào nơi chúng được cho là hoặc sử dụng hộp định dạng để chọn chúng). Bây giờ sử dụng nút + để thêm nhãn dữ liệu. Trong các phiên bản cũ hơn của Excel, bạn cần sử dụng ribbon hoặc menu để thêm nhãn. Ở giai đoạn này, biểu đồ của bạn sẽ trông như thế này:

Bước 11: Tính nhãn mới

Đây là phần thú vị. Bắt đầu bằng cách thiết lập quy tắc cho biểu tượng + giá trị bạn muốn hiển thị. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị,

 • Ngón tay cái hướng xuống nếu phương sai dưới -5%
 • Ngón tay đan chéo nếu phương sai nằm trong khoảng từ -5% đến 0%
 • Biểu tượng OK nếu phương sai dương và dưới 10%
 • Đồng ý nếu nó nằm trong khoảng từ 10% đến 25%
 • Nhân đôi ngón tay cái lên nếu hơn 25%

Bảng giải thích biểu tượng của bạn sẽ trông như sau:

Lưu ý giá trị đầu tiên. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ hiển thị ngón tay cái xuống cho tất cả các giá trị từ -5% đến -100%.

Bây giờ, hãy tính toán các nhãn. Có hai bộ nhãn. Tích cực và tiêu cực. Điều này cho phép bạn kiểm soát tốt hơn về định dạng chúng. Khu vực dữ liệu thô của chúng tôi bây giờ trông như thế này:

Công thức cho nhãn:

Bước 12: Nhập các nhãn thông minh vào biểu đồ

Bây giờ chúng ta đã có những nhãn hiệu tuyệt đẹp, hãy thay thế những cái cũ bằng những cái này.

 • Chọn dòng đầu tiên (Dự chi) và nhấn CTRL + 1 để đi đến các tùy chọn định dạng.
 • Nhấp vào “Value from cells” và chỉ vào cột Var 1.
 • Lặp lại quá trình như trên cho nhãn của dòng thứ hai (thực tế) quá.

Kết quả:

Bước 13: Điều chỉnh vị trí nhãn

Nhấp vào nhãn và chọn vị trí là “Above”.


【#10】Biểu Đồ Pareto: Cách Vẽ Và Diễn Giải Ý Nghĩa

Vilfredo Pareto sinh ngày 15/7/1848 mất ngày 19/8/1923, là nhà công nghiệp, nhà kinh tế học, xã hội học và triết học người Ý. Ông là người đầu tiên giới thiệu khái niệm về hiệu quả Pareto đó là quy luật 80/20. Nghĩa là 80% vấn đề xảy ra do 20% nguyên nhân cốt lõi. Sau đó khái niệm này được Joseph Juran – một nhà chất lượng người Mỹ đưa vào ứng dụng. Đầu tiên biểu đồ Pareto ứng dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế, ngày nay biểu đồ này có thể ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau kể cả y tế.

Vilfredo Pareto

Bệnh nhân không tham gia chế độ ăn bệnh lý bởi các lý do sau:

 1. Có người thân phục vụ: 8 b/n.
 2. Không tiền: 14 b/n.
 3. Không quen chế độ ăn bệnh lý: 20 b/n.
 4. Giờ ăn không phù hợp: 9 b/n.
 5. Sợ nhầm lẫn chế độ ăn: 8 b/n.
 6. Không tin vào chất lượng chế độ ăn: 17 b/n.
 7. Sợ mất vệ sinh: 18 b/n.
 8. Nhân viên phục vụ không tốt: 22 b/n

Câu hỏi đặt ra là lý do nào quan trọng dẫn đến tình trạng bệnh nhân không tham gia chế độ ăn bệnh lý do bệnh viện cung cấp để tìm cách khắc phục. Và biểu đồ Pareto trả lời câu hỏi này. Biểu đồ Pareto có thể thực hiện trên Excel theo các bước sau:

Bước 1: Vào Excel lập bảng 05 cột: lý do, tần suất, tần suất tích lũy, tỷ lệ và tỷ lệ tích lũy. Sau đó sắp xếp dữ liệu giảm dần theo tần suất:

Bước 2: Chọn đối tượng vẽ.

Bước 3: Định dạng biểu đồ.

Clic phải chuột vào cột tỷ lệ tích lũy chọn Changeseries Chart Type. Hộp thoại Change Chart Type xuất hiện chọn Clustered column chọn biểu đồ dạng line

Bước 4: Chọn biểu đồ 2 trục tung

Clic phải vào đường biểu diễn tỷ lệ tích lũy chọn Format Data Series chọn Secondary Axis

Bước 5: Đưa đường biểu diễn tỷ lệ tích lũy về vị trí tung độ=0

Trở về dữ liệu ban đầu chèn một dòng trống dưới dòng đầu tiên đánh số 0 vào phía dưới tỷ lệ tích lũy như hình dưới

Tiếp theo chỉ cần kéo núm màu xanh dưới số 0 trùm lên lên số 0 là được.

Bước 7. Biểu đồ Pareto thì các cột biểu diễn tần xuất phải sát vào nhau.

Do đó ta phải Clic vào cột biểu diễn tần suất điều chỉnh Gap Width=0

Biểu đồ Pareto hoàn chỉnh 2. Diễn giải ý nghĩa:

Đến đây biểu đồ Pareto đã đạt yêu cầu kỹ thuật, vấn đề còn lại là trang trí biểu đồ, thay đổi trục tung, màu sắc, font chữ… sau cho người đọc tiếp nhận thông tin nhiều nhất, trong thời gian ngắn nhất là thành công.

Trục tung trái là trục của tần suất, trục tung phải là trục của tỷ lệ tích lũy.

Bùi Văn Dủ

Từ trục tung phải tại vị trí 80% ta kẽ 01 đường song song với trục hoành thì chạm phải 02 lý do mà bệnh nhân không thích ăn chế độ ăn bệnh lý là phục vụ không tốt và không quen ăn với chế độ ăn bệnh lý. Bám theo nguyên tắc 80/20 thì nếu giải quyết tốt 2 lý do trên thì khả năng bệnh nhân tham gia ăn chế độ ăn bệnh lý như mong muốn đến 80%.


Bạn đang xem chủ đề Cách Giải Excel trên website Dreamformychild.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!