Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết La Liga báo động khi sau Atletico Madrid, đến lượt 2 thành viên Valencia nhiễm Covid-19 sau 15 giây