Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết MU. Chuyển nhượng MU: Có sẵn phương án thay Sancho. Lý do MU không mua Thiago sau 15 giây