Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Chủ tịch LĐBĐ Pháp tuyên bố sốc: \'Trong bóng đá không có phân biệt chủng tộc!\" sau 15 giây