Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết 10 kỷ lục gia ghi bàn nhiều nhất sự nghiệp: Ronaldo về nhì sau 15 giây