Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Covid-19 khiến bóng đá thế giới thất thu 14 tỉ USD sau 15 giây