Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Bundesliga chịu ăn đòn khi Chính phủ Đức ‘lắc đầu’ sau 15 giây