Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Khai màn Bundesliga, Dortmund làm điều cả Premier League mơ ước sau 15 giây