Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Barcelona: Khi linh hồn bị đánh cắp sau 15 giây