Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Barca ép MU vụ Dembele, Man City chấp nhận mất Garica sau 15 giây