AMV, KOS, ELC, HVH, VAT, LMI: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Đặng Nhị Nương đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,3% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 2/3 đến 1/4.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Đặng Nhị Nương đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,3% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 2/3 đến 1/4. Trước đó, bà Quỳnh Anh không phải là cổ đông của công ty.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kosy vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 3/3 đến 14/3. Nếu giao dịch thành công, ông Cường sẽ giảm lượng nắm giữ còn 40,3 triệu cổ phiếu, tương đương 38,9% vốn.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELC): Ông Nguyễn Đức Nghĩa, em trai Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thiện đăng ký bán toàn bộ 182.152 cổ phiếu, tương đương 0,4% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 4/3 đến 26/3.

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH): Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Trần Văn Duy đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 859.310 cổ phiếu, tương đương 4,4% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 25/2 đến 26/2.

Kế toán trưởng Vũ Thị Ngà đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 543.670 cổ phiếu, tương đương 2,8% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 21/2 đến 26/2.

CTCP VT Vạn Xuân (VAT): Chủ tịch HĐQT Trần Như Canh đăng ký bán 150.000 cổ phiếu qua phương thức giao dịch khớp lệnh, từ ngày 2/3 đến 31/3. Trước giao dịch, ông Canh nắm giữ 164.192 cổ phiếu, tương đương 3,6% vốn.

CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (LMI): Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Cao Hà đăng ký mua 150.000 cổ phiếu qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 2/3 đến 26/3. Trước giao dịch, ông Hà nắm giữ 881.300 cổ phiếu, tương đương 16% vốn.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/amv-kos-elc-hvh-vat-lmi-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1263969.html